Generalforsamling 2023 agenda

Generalforsamling 20-03-2023
Arena Assens

 

Agenda.

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
  Træner godtgørelse
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  På valg.
  Lars Led Blæsbjerg (modtager ikke genvalg)
  Metta Hansen (modtager genvalg)
 6. Valg af revisor
  På valg
  Karsten Dahl Dittmann

Eventuelt