Generalforsamling 2022

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling Mandag d.14 Marts kl 18:30 i Arena Assens.
Alle indkommende forslag skal sendes til formanden senest 14 dage før.